Program DOBRY START

 

WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ

 

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie informuje, że informacje o przyznaniu świadczenia w ramach programu Dobry Start będą przesyłane z adresu e-mail: ops@pszczyna.pl

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK - TUTAJ

 

Wypłata świadczenia „dobry start” na konta bankowe odbywać się będzie niezwłocznie po wydaniu informacji pod warunkiem przekazania środków przez Wojewodę.

Wypłata świadczenia dobry start 300+ w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie nastąpi w terminach:

- wnioski złożone w terminie od 01-07-2020 do 31-08 2020

24 września 2020

- wnioski złożone w terminie 01-09-2020 do 30-09-2020

29 października 2020

Kasa Ośrodka czynna jest w godzinach 12:00 – 14:00

 

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X