Szkoła Dobrych Rodziców

Klub Integracji Społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie od marca 2017 roku rozpoczął realizację programu pod nazwą "Szkoła Dobrych Rodziców", skierowanego do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Program ma za zadanie wspieranie rodziny zarówno już w posiadanych umiejętnościach jak i w rozwijaniu nowych.

Program ten ma również na celu wspieranie działań pracowników socjalnych i asystentów rodzin Ośrodka.

Zajęcia warsztatowe obejmują m. in.:

- pomoc w rozwijaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego (edukacja finansowa, zajęcia warsztatowe z dietetykiem itp.),

- pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

- pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej.

 

Formuła warsztatowa zajęć pozwala na towarzyszące wzajemne wspieranie się członków grupy, a także na swobodną wymianę poglądów.

Wszelkich informacji udziela specjalista pracy socjalnej Grażyna Świerkot

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X