Asystenci rodziny

1. Lidia Białas

2. Angelina Kraczkowska

3. Paulina Pawlusiak

4. Monika Pych

5. Izabela Simonicz

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X